สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 157 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงทะเบียนสมาชิก

40978211
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
30234
27987
133442
40562933
606436
896011
40978211

Your IP: 3.235.172.123
Server Time: 2024-04-17 21:46:45

ITA ประจำปี 2565 MOIT 17

MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร คลิ๊ก

2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565) คลิ๊ก

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร คลิ๊ก

2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 คลิ๊ก

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

ไตรมาสที่ 4

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร คลิ๊ก  

2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565) คลิ๊ก 

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก 

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร คลิ๊ก 

2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คลิ๊ก 

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก