สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 742 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงทะเบียนสมาชิก

41097627
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
4599
34423
4599
40844769
725852
896011
41097627

Your IP: 44.212.99.208
Server Time: 2024-04-21 03:06:27

ประชุม คบส. 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นางกิตติมา แสนลาวัณย์ สาธารณสุขอำเภอปากพนัง ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ดา ศังกรนิติ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปากพนัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. รพ.สต.อำเภอปากพนังทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคคุณภาพ เพื่อทำการประเมินองค์กรผู้บริโภคที่มีความพร้อมในการแจ้งสถานะต่อนายทะเบียนประจำจังหวัด โดยผู้ตรวจประเมินครั้งนี้ คือ รศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ และภญ.สรีโรจน์ สุกมลสันต์ ศูนย์วิชาการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) โดยอำเภอปากพนังได้มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการต่อผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอปากพนัง ดังนี้

1.มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนด้านคุ้มครองผู้บริโภคทุก รพ.สต. โดยมีคณะกรรมการทุกภาคส่วน

2.มีคณะทำงานลงตรวจสอบผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ทุกไตรมาส

3.มีการตรวจสารห้ามใช้ในอาหาร รวมทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกปี

4.มีการตรวจหาสารเคมีในเลือดแก่กลุ่มเกษตรและผู้เกี่ยวข้องทุกปี

5.จัดทำแผนแก้ปัญหาในทุกประเด็นข้างต้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง