ลดเสี่ยง ลดโรค

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแรดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ลดเสี่ยง ลดโรค โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่ง บรรยากาศดังที่เห็นครับ มีการร่วมกิจกรรมด้วยความสดใส