ตรวจหาเชื้อโควิด สคร.11

วันที่ 24 เมษายน 2564 ศูนย์บัญชาการโควิดอำเภอปากพนัง ภายใต้การอำนวยการ

ของนายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอปากพนัง ได้มอบหมายนางกิตติมา แสนลาวัณย์ สาธารณสุขอำเภอปากพนังและให้คณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอปากพนัง ดำเนินการประสานกลุ่มเสี่ยงสูงมาตรวจหาเชื้อโควิดโดยรถโมบายเคลื่อนที่จาก สคร.11 ณ พื้นที่ตำบลคลองน้อย และลงสอบสวน/ควบคุมโรค ณ พื้นที่ตำบลบ้านใหม่ที่มีข้อมูลมีผู้ป่วยโควิด