ประชุมคณะกรรมการ

วันที่ 18 เมษายน 2564 ศูนย์ควบคุมโรคโควิดอำเภอปากพนัง ภายใต้การอำนวยการของนายศรัทธา ทองคำ

นายอำเภอปากพนัง ได้มอบหมายให้นายเกษม แก้วสนั่น ปลัดอำเภอ นางกิตติมา แสนลาวัณย์ สาธารณสุขอำเภอปากพนัง และรองผู้กำกับตำรวจภูธรปากพนัง นัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อขับเคลื่อนมาตราการควบคุมโรคโควิดพื้นที่อำเภอปากพนัง ตามคำสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเด็นสำคัญ คือ

1) ตั้งด่านตรวจโควิดระหว่างอำเภอโดยตั้งด่านหลักที่ตำบลคลองน้อยเริ่ม 16.00 น. วันนี้โดยอัตรากำลังตำรวจ การปกครอง สาธารณสุข เวรละ 9 คน วันละ 3 เวร

08.00 น. - 16.00 น.

16.00 น. - 0.00 น.

และ 0.00 น. - 08.00 น.

2) มาตรการโควิดในพื้นที่

3) สถานกักตัวกลางในพื้นที่ (LQ)