ประชาสัมพันธ์โควิด อำเภอปากพนัง

วันที่ 9 เมษายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของนายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอปากพนัง

ได้มอบหมายให้นายณรงค์ กาฬวัจนะ ปลัดอำเภอ นางกิตติมา แสนลาวัณย์ สาธารณสุขอำเภอปากพนัง และคณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอปากพนัง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ มาตราการป้องกันโควิดและมาตราการอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

1. บริเวณท่าเทียบเรือโดยสาร

2. ตลาดร้อยปีอำเภอปากพนัง

3. ร้านค้าเซเว่น

4. คิวรถตู้โดยสาร,คิดรถเมล์

5. ร้านน้ำชา

ซึ่งทั้งหมดเป็นสถานที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเพราะมีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่มาใช้บริการและจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศบาลสงกรานต์