สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 438 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงทะเบียนสมาชิก

12431426
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
37369
34134
161872
11962182
1154681
717186
12431426

Your IP: 18.204.42.98
Server Time: 2021-01-27 23:04:15

COVID-19 (สำหรับ รพ.สต.)2

5.jpg

แบบและราคากลางที่พักขยะ รพ.สต.

- แบบและราคากลางการก่อสร้างอาคารที่พักขยะติดเชื้อ เพื่อใช้ในการจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ให้ รพ.สต.หรือ สสอ. ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน โดยดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด เอกสารแนบ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต แก่บุคลากร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ

โครงการระบบดูแลระยะยาวฯ

25610509อบรมโครงการระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน วันที่ 19 เมษายน 2561 ถึง 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิริยะไพบูลย์ โรงเรียนปากพนัง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการระบบดูแลระยะยาวฯ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

VDOประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต