สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 96 ผู้มาเยือน และ 40 สมาชิก ออนไลน์

  • WtilliamToutt
  • MartaCh
  • GuillermoPe
  • Anrak

ลงทะเบียนสมาชิก

2814694
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
5091
11004
66822
2685882
147104
226838
2814694

Your IP: 34.238.192.150
Server Time: 2019-11-15 09:12:30

แบบและราคากลางที่พักขยะ รพ.สต.

- แบบและราคากลางการก่อสร้างอาคารที่พักขยะติดเชื้อ เพื่อใช้ในการจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ให้ รพ.สต.หรือ สสอ. ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน โดยดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด เอกสารแนบ

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพ

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพ

ประชุม พชอ.

187883

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอปากพนัง วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

อ่านเพิ่มเติม: ประชุม พชอ.

โครงการระบบดูแลระยะยาวฯ

25610509อบรมโครงการระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน วันที่ 19 เมษายน 2561 ถึง 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิริยะไพบูลย์ โรงเรียนปากพนัง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการระบบดูแลระยะยาวฯ

พิธีเปิดด่านอำนวยความสะดวกทางถนน

 

วันที่ 11 เมษายน 2561 นายซ้วน  แซ่ค้าง และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปากพนัง

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดด่านอำนวยความสะดวกทางถนน