สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 95 ผู้มาเยือน และ 14 สมาชิก ออนไลน์

  • WtilliamToutt
  • MartaCh

ลงทะเบียนสมาชิก

6691936
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
910
15792
35477
6539940
16702
559656
6691936

Your IP: 3.235.75.174
Server Time: 2020-06-02 01:44:48

COVID-19 (สำหรับ รพ.สต.)2

5.jpg

แบบและราคากลางที่พักขยะ รพ.สต.

- แบบและราคากลางการก่อสร้างอาคารที่พักขยะติดเชื้อ เพื่อใช้ในการจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ให้ รพ.สต.หรือ สสอ. ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน โดยดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด เอกสารแนบ

โครงการระบบดูแลระยะยาวฯ

25610509อบรมโครงการระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน วันที่ 19 เมษายน 2561 ถึง 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิริยะไพบูลย์ โรงเรียนปากพนัง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการระบบดูแลระยะยาวฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพ

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลสุขภาพ

ประชุม พชอ.

187883

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอปากพนัง วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

อ่านเพิ่มเติม: ประชุม พชอ.