สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 94 ผู้มาเยือน และ 14 สมาชิก ออนไลน์

  • WtilliamToutt
  • MartaCh
  • GuillermoPe

ลงทะเบียนสมาชิก

6600118
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
8167
16156
60178
6405005
484540
591982
6600118

Your IP: 3.231.226.13
Server Time: 2020-05-27 10:26:14

ประชุมโครงการงานประจำสู่งานวิจัย

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้านงานวิจัย "งานประจำสู่งานวิจัย" วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมโครงการงานประจำสู่งานวิจัย

สคร.และสสจ.นศ.ติดตามโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่10เมษายน2561 สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่และเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอปากพนัง เพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านเพิ่มเติม: สคร.และสสจ.นศ.ติดตามโรคพิษสุนัขบ้า

วิสัยทัศน์องค์กร รพ.สต.บ้านบางแรด

วิสัยทัศน์(Vision)

 

เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน  บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ประชาชนมีสุขภาพดี  มีหลักประกันและเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค  ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน เพื่อผู้รับบริการพึงพอใจ  ผู้ให้บริการมีความสุข

 

   พันธกิจ (Mission)

 

1.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสุขภาพให้มีคุณภาพ

 

2.  พัฒนาองค์กรด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน  เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 

3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรและชุมชน

 

4.  สร้างหลักประกันสุขภาพและเข้าถึงบริการของประชาชนอย่างเสมอภาค

 

5.  สนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขในการปฏิบัติงาน

 

 ยุทธศาสตร์ (Stategy)

 

1. การสร้างระบบสุขภาพและการแพทย์ที่ผู้รับการบริการอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

 

2. การสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ

 

3.  การสร้างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากล

 

4. การสร้างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ

 

5. การสร้างเอกภาพและธรรมมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ

 

6. การสร้างระบบสุขภาพ ฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้

 

7. แผนพัฒนาคุณภาพและการดูแลผู้ป่วย

 

8. แผนพัฒนาระบบการบริหาร

 

9. แผนพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ

 

10. แผนพัฒนาสารสนเทศ

 

11. แผนพัฒนากายภาพโครงสร้างสิ่งแวดล้อม

 

12. แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 เป้าประสงค์

 

1. ปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ

 

2. สร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุม

 

3. พัฒนาคุณภาพระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

 

4. บริหารจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

 

6. สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกตามบริบททางสุขภาวะของชุมชน

7. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้บริการ

 

ตรวจสอบภายใน

วันที่ 10 เมษายน 2561 ทีม ตรวจสอบภายใน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงตรวจประเมิน งานควบคุมภายใน

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจสอบภายใน

รณรงค์ ลดโรค

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอปากพนัง  รณรงค์ ให้ชาวปากพนัง  ห่างไกลจากโรค

 

 

 

 

ด้วยความปรารถนาดี จาก สำนักงานสาธารณสุข อำเภอปากพนัง