สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 67 ผู้มาเยือน และ 13 สมาชิก ออนไลน์

  • WtilliamToutt
  • MartaCh
  • GuillermoPe

ลงทะเบียนสมาชิก

6599518
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
7567
16156
59578
6405005
483940
591982
6599518

Your IP: 3.231.226.13
Server Time: 2020-05-27 08:45:30

สรุปข้อมูลและสถิติที่สำคัญ

สรุปข้อมูลและสถิติที่สำคัญของอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช


พื้นที่    459.91    ตารางกิโลเมตร
ตำบล    17    ตำบล
หมู่บ้าน    142   หมู่บ้าน

ชุมชน   22  ชุมชน

เทศบาล    4    เทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบล    13    แห่ง
หลังคาเรือน    26,816    หลังคาเรือน
สถานีอนามัย    25    แห่ง
อสม.    2,031    คน (เฉลี่ย 1 คน : 13 หลังคาเรือน)
ศสมช. (เขตชนบท)    141    แห่ง (ครอบคลุมหมู่บ้าน 93.42 %)
ศสมช. (เขตเมือง)    10    แห่ง (ครอบคลุมชุมชน 6.58 %)
หอกระจายข่าว    75    แห่ง (ครอบคลุมหมู่บ้าน 52.81 %)
ประชากร (สำรวจ)    95,122    คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557)
-ชาย    47,582    คน (50.02 %)
-หญิง    47,540    คน (49.98 %)
ประชากรต่อพื้นที่ตารางกิโลเมตร    207    คนต่อตารางกิโลเมตร
ประชากรอายุ ต่ำกว่า 1 ปี     776    คน (0.81 %) (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2557 )
ประชากร 1- 5 ปี    4,402    คน (4.62 %)
ประชากร 6 - 14 ปี    11,709    คน (12.30 %)
ประชากร 15-59 ปี(วัยแรงงาน)    59,743    คน (62.80 %)
หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-44 ปี    41,507    คน (43.63 %)
ประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด 60 ปีขึ้นไป    18,492    คน (19.44 %)
ประชากรนับถือศาสนาพุทธ    91.83  %  (ร้อยละ)      
ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม    8.17.  %  (ร้อยละ)    

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง
ประชากร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

แผนที่อำเภอปากพนัง